Nya Parken Örnsköldsvik

Info: Om Nya Parken

Moälvens Fastigheter och Service AB är ägare till Folkets Park i Örnsköldsvik

Moälvens Fastigheter och Service AB har förvärvat fastigheten Källan, Folkets Park i Örnsköldsvik.

Vision

Fastigheten Folkets Park är byggt för att betjäna människor och att vara en plats som berikar samhället. Vi ämnar fortsätta driva fastigheten i samman anda med ett vidgat perspektiv, att vara en plats till välsignelse för staden.

Vår vision är att i Folkets Park skapa ett center för utbildning, fortbildning samt vara en mötesplats för människor oberoende nationalitet som vill utvecklas för att betjäna i samhälle och omvärld.

Genomförande

Utveckling

Etapp 1: Att på område kring Folkets Park iordningställa lämpliga parkeringsytor samt utemiljö.

Etapp 2: Att på område uppföra byggnader lämpliga för boende och uthyrning till för verksamhet kopplade behov samt bostäder för extern försäljning / uthyrning.

Foto Exteriört

BG 5909-9010 Moälvens Fastigheter och Service AB